بهینه سازی روش ها و تغییرات در روند اجرائی خدمات سازمان ثبت احوال

Visits: 14کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه کننده خدمات ثبت احوال، تا پایان برگزاری انتخابات مجلس…

جلسه مشترک سه جانبه وزارت ارتباطات؛ سازمان ثبت احوال و کانون دفاتر پیشخوان دولت در استان خوزستان آغاز شد

Visits: 281روابط عمومی کانون/ جلسه با حضور معاون وزیر ارتباطات و دبیرکل کانون انجمنهای صنفی دفاتر…

ضرورت احراز هویت کاردان فنی ثبت احوال

Visits: 796با عنایت به ابلاغیه سازمان ثبت احوال مبنی بر ضرورت استفاده از سیستم احراز هویت…

واگذاری دستگاههای اسکن عنبیه چشم به مدت 10 روزکاری تمدید شد

Visits: 630اطلاعیه بر حسب ابلاغ سازمان ثبت احوال و درخواست دفاتر پیشخوان دولت ثبت نام واگذاری…

واگذاری دستگاههای اسکن عنبیه چشم در راستای ارائه تسهیلات تجهیز دفاتر ارائه کننده خدمات ثبت احوال

Visits: 3084اطلاعیه مرحله دوم از فاز اول https://epishkhan.org/?p=15946 ؛ واگذاری دستگاههای اسکن عنبیه چشم در راستای…

ارائه تسهیلات در راستای تجهیز دفاتر ارائه کننده خدمات ثبت احوال

Visits: 2927اطلاعیه قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت کشور ارائه کنندگان خدمات ثبت احوال با عنایت به…