لزوم رعایت استاندارهای جابجایی و نگهداری مرسولات پستی

بازدیدها: 101درخواست مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی وزارت ارتباطات مبنی بر رعایت اصول و…