بهینه سازی روش ها و تغییرات در روند اجرائی خدمات سازمان ثبت احوال

Visits: 14کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه کننده خدمات ثبت احوال، تا پایان برگزاری انتخابات مجلس…

جلسه مشترک سه جانبه وزارت ارتباطات؛ سازمان ثبت احوال و کانون دفاتر پیشخوان دولت در استان خوزستان آغاز شد

Visits: 281روابط عمومی کانون/ جلسه با حضور معاون وزیر ارتباطات و دبیرکل کانون انجمنهای صنفی دفاتر…

الزام تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا…

Visits: 512 روابط عمومی؛ براساس قانون باید فرآیند صدور الکترونیکی مجوز تسهیل و همچنین تا پایان…

نرخ سامانه سمیع اصلاح شد…

Visits: 168قابل توجه مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولت؛ روابط عمومی کانون؛ اصلاح نرخ سامانه سمیع انجام…

خدمات سامانه پنجره واحد زمین در دفاتر پیشخوان …

Visits: 338کانون/ بنا بر گزارش سازمان فناوری استفاده از خدمات سامانه پنجره واحد زمین کاملا رایگان…

دور دوم سفرهای استانی، با حضور دفاتر پیشخوان استان اصفهان

Visits: 185گردهمایی استانی دفاتر پیشخوان با حضور مدیران دفاتر پیشخوان استان اصفهان برگزار شد. باید مشتری…