دریافت بیمه مسئولیت مدنی (تضامین دفاتر) در درگاه ملی دفاتر پیشخوان

بازدیدها: 97به اطلاع مدیران محترم دفاتر پیشخوان سراسر کشور می رساند، کارگزاری بیمه پیشخوان با عنایت…

آخرین اقدامات افزایش نرخ دفاتر پیشخوان…

بازدیدها: 911روابط عمومی کانون؛ جلسه ای سه جانبه میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، سازمان…

واریز وجه عوارض شهرداری سمیع بدون صدور مفاصا حساب تخلف محسوب می شود

بازدیدها: 208اطلاعیه قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت ارائه کننده “خدمات سمیع” حسب اعلام اتحادیه انجمن های…