اطلاعیه/ آخرین مهلت احراز هویت سرویس اتباع

بازدیدها: 232   به اطلاع مدیران محترم دفاتر پیشخوان ارائه دهنده سرویس احراز هویت اتباع می…

سرویس اتباع- توافقنامه اعزام نیرو انتظامی به دفاتر

بازدیدها: 274 به اطلاع مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولت که سرویس اتباع را ارائه می نمایند…