اطلاعیه/ آخرین مهلت احراز هویت سرویس اتباع

Visits: 432

 

به اطلاع مدیران محترم دفاتر پیشخوان ارائه دهنده سرویس احراز هویت اتباع می رساند آخرین مهلت ارائه سرویس مذکور تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1401/04/01 می باشد. لذا بدینوسیله از مدیران محترم خواهشمند است تدابیر لازم را در این خصوص اتخاذ نمایند.

 

روابط عمومی شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان