شرکت گاز استان تهران/ اطلاعیه شماره 2

بازدیدها: 118 به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان استان تهران می رساند دفاتری که نسبت به اخذ…

ارائه خدمات شرکت گاز استان تهران فقط در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

همانگونه که اطلاع دارید بیش از این 22 خدمت مرتبط با شرکت گاز استان تهران بر…

اطلاعیه / فرم نظر سنجی انصراف از ارائه خدمت سرویس شرکت گاز استان تهران

بازدیدها: 509پیرو شماره نامه گ ۵۴۴۶۱/۳۰۰/۳۶مورخ 1400/04/01 شرکت گاز استان تهران و حسب بررسی صورت گرفته…

خدمات شرکت گاز در استان تهران

بازدیدها: 588به اطلاع کلیه دفاتر محترم “استان تهران ” می رساند خدمات شرکت گاز در استان…

ارزیابی سال 99دفاتر پیشخوان ارائه کننده خدمات شرکت گاز در سطح استان تهران

بازدیدها: 154روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور