شرکت گاز استان تهران/ اطلاعیه شماره 2

بازدیدها: 39 به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان استان تهران می رساند دفاتری که نسبت به اخذ…

ارائه خدمات شرکت گاز استان تهران فقط در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

همانگونه که اطلاع دارید بیش از این 22 خدمت مرتبط با شرکت گاز استان تهران بر…

اطلاعیه / فرم نظر سنجی انصراف از ارائه خدمت سرویس شرکت گاز استان تهران

بازدیدها: 494پیرو شماره نامه گ ۵۴۴۶۱/۳۰۰/۳۶مورخ 1400/04/01 شرکت گاز استان تهران و حسب بررسی صورت گرفته…

خدمات شرکت گاز در استان تهران

بازدیدها: 286به اطلاع کلیه دفاتر محترم “استان تهران ” می رساند خدمات شرکت گاز در استان…

ارزیابی سال 99دفاتر پیشخوان ارائه کننده خدمات شرکت گاز در سطح استان تهران

بازدیدها: 132روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور