شرکت گاز استان تهران/ اطلاعیه شماره 2

بازدیدها: 90

شرکت گاز استان تهران

به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان استان تهران می رساند دفاتری که نسبت به اخذ سرویس گاز تهران (سامگ) اقدام نموده اند می بایستی خدمات مذکور را به نحو احسن و با دفت ارائه نمایند، در غیر این صورت و در صورت اعلام نارضایتی شرکت گاز تهران از دفاتر، سرویس مذکور برای دفتر غیر فعال می گردد و در اعتبارسنجی ارائه خدمات آتی دفتر موثر خواهد بود.

لذا از دفاتر محترم تقاضا می شود در ارائه این خدمات نهایت دقت را مبذول فرمایند.

لیست دفاتری که آموزش سامگ را اخذ کرده اند به پیوست اعلام می گردد. (کلیک نمایید)

لینک اطلاعیه شماره 1 (کلیک نمایید)

لینک فرم اعلام آمادگی ارائه خدمات شرکت گاز استان تهران (کلیک نمایید)