نرخ سامانه سمیع اصلاح شد…

Views: 194قابل توجه مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولت؛ روابط عمومی کانون؛ اصلاح نرخ سامانه سمیع انجام…

بررسی نرخ دفاتر پیشخوان در ستاد تنظیم بازار…

Views: 821نامه دفتر رئیس جمهور جهت بررسی افزایش نرخ دفاتر در ستاد تنظیم بازار… روابط عمومی…

عدم ابلاغ نرخ خدمات در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

Views: 554 قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور عدم ابلاغ نرخ خدمات…