تحقق دولت الکترونیک نیازمند اهتمام ویژه وزارت ارتباطات است

بازدیدها: 59به گزارش روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت ؛ دبیرکل این کانون در مصاحبه…