آرزوی دیرین تشکیل انجمن استان تهران و یکپارچگی مجدد انجمنهای کشور برای پیگیری امور صنفی دفاتر در شرف تحقق است

بازدیدها: 171

به گزارش روابط عمومی کانون انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور مدتها تلاش برای یکپارچگی و ایجاد یک تشکل قوی در پایتخت و حضور انجمن پایتخت در کنار انجمنهای استانی کانون پیگیری می شد ولی به دلایل مختلف تحقق نمیافت ولی اینک با همت تعدادی از دفاتر فعال در پایتخت و اخذ مجوز تشکیل انجمن صنفی استان تهران این آرزوی دیرین می رود تا تحقق یابد کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور ضمن آرزوی توفیق برای عزیزان امید آن دارد تا با مشارکت هرچه بیشتر مدیران محترم دفاتر از تمام طیفها زمینه برگزاری انتخاباتی پرشکوه و بی حاشیه فراهم گردد و با صیانت از این اقدام مبارک زمینه تحقق این مهم را فراهم آورند