اطلاعیه شماره(1) شناسایی دفاتر متقاضی شناسه ملی کارآفرینی در شبکه پیشخوان دولت

Visits: 4214

نظر به ضرورت شناسایی و برنامه ریزی آموزشی برای ۵۰۰ دفتر منتخب در فاز اول در استان‌های تهران، البرز، قزوین، قم، گیلان، مازندران، گلستان، سمنان، خوزستان و هرمزگان از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آورد نسبت به تکمیل فرم زیر حداکثر تا پایان وقت اداری 05/11/1401 اقدام نمایند.
 جزئیات اجرایی طرح متعاقباً اعلام خواهد شد.

تکمیل فرم (کلیک نمایید)