تمامی درخواست های استعلام اراضی صرفاً از طریق سامانه زمین انجام میشود…

بازدیدها: 341

 

 

کانون/ با توجه به مهلت یک ماهه ارائه شده از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آخیز داری جهت آموزش دفاتر و ارسال استعلامات از طریق سامانه زمین که در درگاه epishkhan.ir فعال گردیده است از ابتدای شهریور 1402 سامانه مذکور قطع و به هیچ عنوان بازگشایی نخواهد شد.

 

در متن اطلاعیه چنین آمده؛
قابل توجه کلیه دفاتر ارائه کننده خدمات سازمان جنگلها، مراتع و آبخزداری

با توجه به مهلت یک ماهه ارائه شده از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آخیز داری جهت آموزش دفاتر و ارسال استعلامات از طریق سامانه زمین که در درگاه epishkhan.ir فعال گردیده است از ابتدای شهریور 1402 سامانه مذکور قطع و به هیچ عنوان بازگشایی نخواهد شد.لذا ضرورت دارد دفاتر برنامه ریزی لازم جهت ثبت اطلاعات در سامانه جدید را در زمان باقیمانده به انجام رساند و نسبت به بستن پرونده های باز در سامانه قبلی اقدام نمایند.

شایان ذکر است عواقب ناشی از عدم توجه به دستور العمل بعهده دفتر خاطی خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون انجمن های دفاتر پیشخوان- کد خبر: 40252401