ارتباط سامانه سبــا (استعلام اراضی)قطع گردید…

Views: 409

کانون/ به استناد نامه معاون سازمان منابع طبیعی و امور آبخیزداری کشور از اول شهریور 402 ارتباط سامانه جامع حفاظت و امور اراضی (سبــا) با سامانه کانون دفاتر پیشخوان جهت استعلام اراضی قطع و پنجره واحد مدیریت زمین جایگزین آن گردید. در همین راستا سازمان منابع طبیعی تنها پاسخگویی استعلامات ثبت شده از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین می باشد. “تصویر نامه پیوست است.”