واریزی مبلغ تشویقی دفاتر پیشخوان در سراسر کشور انجام شد…

Views: 225

قابل توجه مدیران محترم دفاتر پیشخوان،

به گزارش روابط عمومی، نظر به توافقات صورت گرفته کانون دفاتر پیشخوان دولت و کارگزاری آگاه  نسبت به اضافه شدن امکان ارائه الکترونیکی مدارک مشتری در سامانه احراز کارگزاری و دریافت کامل مدارک از دفاتر پیشخوان، مبلغ تشویقی “اورشارژ” دفاتر بابت ثبت نام ها مشتریان کارگزاری در مدت زمان مرداد 1400 تا مرداد ماه 1402 در مورخ 22/08/1402 و 23/08/1402 به حساب اعلامی دفاتر واریز می گردد.

در خصوص دفاتری که دارای کسری مدارک مربوط به ثبت نام مشتریان کارگزاری آگاه می باشند، می توانند برای ارائه و ارسال کسری مدراک مشتریان حداکثر تا تاریخ 10/09/1402 نسبت به ارائه مدارک از طریق سامانه احراز کارگزاری آگاه اقدام نمایند و متعاقبا تسویه کلیه معوقات دوره های گذشته محاسبه و واریز خواهد شد.

دفاتر می تواند جهت اطلاع از کسری مدارک و جزئیات معوقات خود با شماره 02191001213 داخلی 2 تماس حاصل فرمایند.

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت-کد خبر: 40282201