سرویس مالیات مشاغل خودرویی برروی درگاه ملی دفاتر پیشخوان دولت

Views: 126

سرویس مالیات مشاغل خودرویی برروی درگاه epishkhan.ir فعال وآماده ارائه سرویس است،لذا از مدیران محترم تقاضادارد نسبت به ارائه سرویس مذکور به مراجعین اقدام نمایند ،درهمین خصوص در صورت نیاز به پشتیبانی می توانند ازطریق سامانه ticketing درگاه و یا مرکز پاسخگویی به شماره ۸۷۶۸۲۰۰۰تماس حاصل نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون سراسری انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت وبخش عمومی