مشارکت دفاتر پیشخوان در مگا پروژه ملی کشور

Visits: 2676قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور؛ در راستای عمل به منویات رهبر فرزانه انقلاب…

اطلاعیه / کمک خرید تجهیزات اداری دفاتر استان تهران

Visits: 831مدیران محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت با سلام احتراما پیرو مذاکرات صورت گرفته توسط کانون…