دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان به خــدا متوسل شد…

Visits: 614به گزارش روابط عمومی کانون، بعد از پیگیری های چهار ساله در خصوص مشکلات دفاتر…

از امروز تمامی درخواست های استعلام اراضی صرفاً از طریق سامانه زمین ارائه می شود…

Visits: 480به گزارش روابط عمومی کانون، طی ابلاغ سازمان فناوری اطلاعات ایران و در راستای تحقق…

شهرداری ها همچنان به سامانه سمیع متصل نشده اند …

Visits: 497به گزارش روابط عمومی کانون، دفاتر پیشخوان دولت نقطه ارتباط با مردم در فرآنید سامانه…

طرح مشکلات دفاتر پیشخوان در دفتر وزیر ارتباطات…

Visits: 416به گزارش روابط عمومی کانون،روز گذشته سه شنبه مورخ 28 تیر ماه 1402 آقای دکتر…

تقدیر از همکاران دفاتر پیشخوان استان قم در هفته حجاب و عفاف…

Visits: 209در اولین روز از هفته حجاب و عفاف درطی مراسمی از چند تن از همکاران…

نحوه بررسی پرونده مالیاتی دفاتر پیشخوان دولت مشخص شد…

Visits: 2968 به گزارش روابط عمومی، پیرو مکاتبه دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت با…