از امروز تمامی درخواست های استعلام اراضی صرفاً از طریق سامانه زمین ارائه می شود…

Views: 488به گزارش روابط عمومی کانون، طی ابلاغ سازمان فناوری اطلاعات ایران و در راستای تحقق…

نحوه بررسی پرونده مالیاتی دفاتر پیشخوان دولت مشخص شد…

Views: 3254 به گزارش روابط عمومی، پیرو مکاتبه دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت با…

آقای ذالنـور؛ در هفته جاری پیگیر مشکلات دفاتر پیشخوان خواهم بود…

Views: 201دیدار اعضای هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان قم با جناب آقای ذالنور نماینده…

هرگونه واگذاری پروانه یا مدیریت دفتر به غیر؛ منجر به لغو پروانه دفتر می شود…

Views: 343هرگونه واگذاری پروانه یا مدیریت دفتر به غیر؛ منجر به لغو پروانه دفتر می شود……

ارائه خدمات جانبي در دفاتر جز خدمات الزامي نمي‌باشد

Views: 185قابل توجه دفاتر پیشخوان ارائه کننده خدمات ثبت احوال؛ ارائه خدمات جانبي در دفاتر جز…

تمدید ارائه خدمات کارت سلامت صنوف از طریق دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور

Views: 1029به گزارش روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت، ابلاغ معاونت محترم بهداشت،وزارت بهداشت، درمان و…