بررسی نرخ دفاتر پیشخوان در ستاد تنظیم بازار…

Views: 821نامه دفتر رئیس جمهور جهت بررسی افزایش نرخ دفاتر در ستاد تنظیم بازار… روابط عمومی…

اقدام مناسب از سوی دولت بعد از، درد و دل دفتر پیشخوان بهبـانی با رئیـس جمـهور…

Views: 219به گزارش روابط عمومی کانون، بعد از گلایه همکار دفتر پیشخوان از توابع شهرستان بهبان…

اطلاعیه/ درخواست تخصیص سهمیه واکسن کرونا برای مدیران و کارکنان دفاتر پیشخوان

Views: 555 نامه درخواست دبیر کل کانون انجمنهای صنفی کشور به آقای دکتر رئیسی معاون محترم…