همفکـران قطــــــع می شود…

Visits: 1010                             …

واریز وجه عوارض شهرداری سمیع بدون صدور مفاصا حساب تخلف محسوب می شود

Visits: 224اطلاعیه قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت ارائه کننده “خدمات سمیع” حسب اعلام اتحادیه انجمن های…

شهرداری ها همچنان به سامانه سمیع متصل نشده اند …

Visits: 497به گزارش روابط عمومی کانون، دفاتر پیشخوان دولت نقطه ارتباط با مردم در فرآنید سامانه…