سرویس اتباع- توافقنامه اعزام نیرو انتظامی به دفاتر

بازدیدها: 274 به اطلاع مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولت که سرویس اتباع را ارائه می نمایند…

اطلاعیه – نحوه درخواست افزایش پهنای باند خط ساین(اینترانت)

بازدیدها: 391“اطلاعیه“ به اطلاع مدیران محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت می رساند با عنایت به تفاهم…

اطلاعیه شماره (4) سرویس احراز هویت اتباع با موضوع تکریم اتباع و رعایت الزامات

بازدیدها: 932   اطلاعیه مهم در خصوص سرویس احراز هویت اتباع محترم با عنایت به برون…

اطلاعیه /جایگزینی سرویس های جدید به جای سرویس موجود در سامانه پارتاک

بازدیدها: 1065 روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

لیست دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه دهنده سرویس احراز هویت اتباع

بازدیدها: 3073برای دانلود لیست دفاتری که سرویس احراز هویت اتباع را انجام میدهند بر روی لینک…

قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت ارائه کننده خدمات ثبت احوال

بازدیدها: 2224با توجه به تقاضای ارائه خدمات اتباع از سوی وزارت کشور حسب اعلام آن وزارتخانه…