اطلاعیه / دستور العمل اجرایی صدور کارت بهداشت مشمولین قانون اصلاح ماده 13

Views: 318 روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه شماره (4) پایانه فروشگاهی (صندوق فروش)/ نتیجه پایش اطلاعات دفاتر پیشخوان

Views: 1417 پیرو اطلاعیه های قبلی ، حسب ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(تصویر نامه)…

اطلاعیه /تصمیمات هفتمین جلسه کمیته کشوری در خصوص تخلفات (استان گلستان )

Views: 220   روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور #تخلفات #تخلف #گلستان…

اطلاعیه / بروز مشکلات سخت افزاری در شبکه

Views: 1002قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت نظر به بروز مشکلات سخت افزاری در شبکه و…

اطلاعیه /صورتجلسه هفتمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ 99/02/24 به تفکیک 4استان

Views: 464صورتجلسه هفتمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ 99/02/24 به تفکیک استان همدان ،گلستان ،کرمان و…

اطلاعیه /ارزیابی دفاتر پیشخوان ارائه کننده خدمات شرکت گاز

Views: 655ارزیابی دفاتر پیشخوان ارائه کننده خدمات شرکت گاز در سطح استان تهران در سال 99…