اطلاعیه/ آخرین مهلت احراز هویت سرویس اتباع

بازدیدها: 232   به اطلاع مدیران محترم دفاتر پیشخوان ارائه دهنده سرویس احراز هویت اتباع می…

مجمع عادی و فوق العاده شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان و تعاونی پیشخوان خدمات ایرانیان زرین (سهامی عام ) برگزار شد

بازدیدها: 68روز دوشنبه مورخ 1400/04/28  مجمع شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان برگزار گردید و در این مجمع…