شماره تماس سراسری دفاتر پیشخوان 87682000

بازدیدها: 483 احتراما به اطلاع دفاتر محترم پیشخوان می رساند شماره تماس سراسری 87682000 – 021…

اطلاعیه/ آخرین مهلت احراز هویت سرویس اتباع

بازدیدها: 383   به اطلاع مدیران محترم دفاتر پیشخوان ارائه دهنده سرویس احراز هویت اتباع می…

مجمع عادی و فوق العاده شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان و تعاونی پیشخوان خدمات ایرانیان زرین (سهامی عام ) برگزار شد

بازدیدها: 70روز دوشنبه مورخ 1400/04/28  مجمع شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان برگزار گردید و در این مجمع…