افزایش قیمت نرخ خدمت صدور کارت بهداشت

Views: 301روابط عمومی؛ به استحضار دفاتر محترم پیشخوان خدمات دولت می رساند با عنایت به پیگیری…

چاپ کارت بهداشت برای هر فرد، دو بار در ماه امکان پذیر است…

Views: 211به گزارش روابط عمومی کانون، برحسب ابلاغ وزارت بهداشت دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات صدور…

تمدید ارائه خدمات کارت سلامت صنوف از طریق دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور

Views: 1028به گزارش روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت، ابلاغ معاونت محترم بهداشت،وزارت بهداشت، درمان و…

اطلاعیه فوری / بروزرسانی سامانه صدور کارت بهداشت از تاریخ 1400/07/12الی 1400/07/17

Views: 1244به اطلاع کلیه دفاتر محترم ارائه دهنده کارت بهداشت میرساند : سامانه صدور کارت بهداشت…

اطلاعیه/ نامه دکتر جنیدی به دکتر فلاح دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

Views: 755روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور