کانون دفاتر پیشخوان

راهنمای ثبت و عضویت متقاضیان احداث نیروگاه های خورشیدی خانگی یا صنعتی

بازدیدها: ۳۴۵به اطلاع متقاضیان محترم می رساند جهت عضویت و ثبت نام احداث نیروگاههای خورشیدی طبق…

نام دبیرکل کانون به مدیرکل دفتر نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

بازدیدها: ۷۱۱نام دبیرکل کانون به مدیرکل دفتر نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت سازمان تنظیم مقررات و…

اطلاعیه /فروش اقساطی لوازم و تجهیزات اداری در مرکز خرید آنلاین آرنامال

بازدیدها: ۶۳قابل توجه کلیه مدیران مدیران محترم دفاتر پیشخوان سراسر کشور دفاتری که تمایل به پیش…

صورتجلسه سیزدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰/۹/۲۶ استان آذربایجان غربی

بازدیدها: ۱۰روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه سیزدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰/۹/۲۶ استان زنجان

بازدیدها: ۵روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه سیزدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰/۹/۲۶ استان خراسان شمالی

بازدیدها: ۲روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور