کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /تمدید اعتبار کلیه مجوزها و پروانه های صادره از سازمان تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

بازدیدها: ۲۹۷به شرح نامه پیوست ازسازمان تنظیم مقررات با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور…

اطلاعیه در خصوص خدمات روابط کار

بازدیدها: ۳۳۴قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه کننده خدمات  روابط کار  با عنایت به حجم…

انتقال کلیه خدمات شرکتی به سایت جدید شرکت هلدینگ

بازدیدها: ۳۷۳  دفاتر پیشخوان دولت به اطلاع می رساند کلیه خدمات شرکتی اعم از اطلاع رسانی…

اطلاعیه شماره (۲)/ساعت شروع و پایان وقت کاری در کلیه دفاتر پیشخوان دولت

بازدیدها: ۱۰۳

اطلاعیه /پیشگیری از انتقال ویروس کرونا در فرآیندهای کارت هوشمند ملی

بازدیدها: ۳ روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه شماره (۱) /ساعات کاری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بازدیدها: ۴۸ قابل توجه مدیران محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور بسمه تعالی…