کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه فوری / بروزرسانی سامانه صدور کارت بهداشت از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲الی ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

بازدیدها: ۱۰۵۶به اطلاع کلیه دفاتر محترم ارائه دهنده کارت بهداشت میرساند : سامانه صدور کارت بهداشت…

اطلاعیه/ نامه دکتر جنیدی به دکتر فلاح دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

بازدیدها: ۷۲۰روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور