27 اردیبهشت روز روابط عمومی مبارک باد

Visits: 95

روز روابط عمومی پیشخوان دولت

به مناسبت فرارسیدن روز روابط عمومی فرصت را مغتنم شمرده، این روز را گرامی داشته و به تمامی فعالان این عرصه تبریک عرض می نماییم؛ بی شک این روز تداعی گر اهمیت و نقش روز افزون صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات است که امروزه به قلب تپنده مجموعه های مختلف تبدیل شده است به گونه ای که روابط عمومی مدون و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است.
امروزه نقش روابط عمومی در یک سازمان بیش از گذشته هویدا شده به طوریکه می تواند در مقاطع مختلف و در راستای اقناع، تاثیر گذاری و جلوگیری از تهدید و صدمه زدن به سازمان خود، نقش مهم و کلیدی را ایفا نماید
امروزه نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک یک سازمان نقشی قابل توجه است
استفاده بهینه از وسایل ارتباطی توسط روابط عمومی‌ها موجب افزایش اعتبار و اعتماد به برند سازمانی می‌شود؛ روابط عمومی‌ها پلی برای انتقال پیام‌ها از سطوح گوناگون ذینفعان به سطوح مختلف مدیریتی هستند
محور اساسی کار روابط عمومی کسب منافع برای کل سازمان است نه برای شخصی که در رأس هرم سازمانی قرار گرفته است. روابط عمومی به عنوان ابزار مدیریتی برای فعالیتهای حرفه ای، علمی و الکترونیکی،‌ از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات است.
در حال حاضر در دوره ای هستیم که همگان آن را عصر ارتباطات، دانش و دانایی می نامند که با توجه به گسترش روز افزون ارتباطات در محیط مجازی و ظهور رسانه های اجتماعی نقش روابط عمومی ها بیش از پیش مهم گشته و به مثابه قلب تپنده و آینه تمام نمای یک سازمان به شمار می رود
در دنیای امروز سرعت انتقال پیام به یک مزیت تبدیل شده است.
در دنیای امروز سرعت انتقال پیام به یک مزیت تبدیل شده است. در شرایطی که ابزارهای ارتباطی برای انتقال پیام به در دسترس‌ ترین وضعیت خود از ابتدای تاریخ تا امروز قرار گرفته است، عدم استفاده از این ظرفیت‌ها یک خسران بزرگ است. روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی برای یادآوری این ظرفیت منحصر به فرد است و روابط عمومی‌ ها در سازمان‌ ها و شرکت‌ ها آغاز کننده و هدایت کننده این پیام‌ها هستند
27 اردیبهشت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی مبارک
علی فلاح
دبیرکل کانون